RODZINNE MIEJSCE

NOWOCZESNE DOMKI

NOWOCZESNY OBIEKT

MIMO WSZYSTKO HISTORYCZNY

Czy wiecie, że teren na którym znajdują się nasze domki kryje niesamowitą historię?
Przed pozwoleniem na budowę musieliśmy przeprowadzić badania archeologiczne. Podczas wykopów zarejestrowano 23 obiekty (plus cztery niepotwierdzone). Obiekty skupione były w wykopie nr 1 (19 obiektów). Wśród obiektów przeważały paleniska (12 sztuk), zarówno z kamieniami jak i bez nich. Poza tym występowały jamy śmietnikowe o nieokreślonej funkcji. W niektórych obiektach znajdowało się kilkadziesiąt fragmentów ceramiki (pozostałości po naczyniach) cyklu łużycko-pomorskiego z wczesnej epoki żelaza (okres halsztacki). Datę artefaktów określono na 2800 lat. czyli 800lat p.n.e.